Превод КСКСКСКС на словенском језику:


  Речник Српски-словеначки

Осећај - превод : осећај - превод : осећај - превод : осећај понижења - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Изгубите осећај сопства.
Izgubimo nadzor nad sabo.
Осећај је сјајан.
Občutek je super.
Имам неки осећај.
Čuden občutek imam.
Какав је осећај?
Kako se počutite?
Имао сам осећај одговорности.
Imel sem občutek za odgovornost.
Добар осећај, зар не?
Občutek je dober, kajne?
ЈУЛИЈА Осећај тако губитак,
Julija Občutek tako izgubo,
Мој осећај вере чудно.
Moji občutki so bili čudni.
Следио је осећај празнине.
Potem občutek praznine.
Куеер осећај у срцу повећан.
Queer občutek v svojem srcu povečala.
Имам осећај, да нас прате.
Imaš občutek, da nama sledijo?
Имам осећај да ме избегавате.
Zdelo se mi je, da se me izogibate.
Сер Гаје,ово ти је лекција из понижења не из милосрђа.
Tako se boste naučili vsaj ponižnosti.
Тако да Алисин осећај није усамљен.
Alisina izkušnja tako ni edina.
Имам осећај да нас још види.
Imam občutek, kot da naju še vedno vidi.
Какав је ваш осећај према њему?
Kar dobro. In kaj si mislite o njem?
Какав је осећај бити толико исправан?
Kakšen občutek je imeti tako prekleto prav?
Страх од физичког бола, га је натерао на онај гротескни чин понижења себе.
Strah zaradi fizičnih bolečin ga je prisilil na tak groteskni način samoponižanja.
Опрости, Кетлин. Опет твој осећај дужности, Кирби?
Oprosti, Kathleen.
Имам осећај да неће чекати још дуго.
Mislim, da ne bodo več dolgo čakali.
Зато што и ја имам исти осећај.
Tudi jaz ga potrebujem.
Тај хладан, испразан осећај је скоро нестао.
Tisti hladni, prazni občutek je že skoraj izginil.
Леп, топао, вибрирајући осећај по целој утроби.
Lep, topel, vibrirajoč občutek po celi notranjosti.
Насилно понашање изазива јак осећај физичке мучнине.
Nasilno obnašanje izziva močan občutek fizične slabosti.
Кажем да нисам. Зашто тај осећај мистерије, осећај збуњујуће величине универзума мора да буде праћен мистичним осећањем?
Ne. Zakaj bi moral ta občutek skrivnosti, ta občutek vrtoglavega obsega vesolja spremljati občutek nečesa mističnega?
Какав је осећај? Знати да си на доживотној.
Kako je, če veš, da boš do smrti v zaporu?
Он очигледно има високо развијен осећај, за драму.
Očitno rad dramatizira.
Осећај да се зове језиво је дошао на њега.
Občutek, ki se imenuje eerie prišel na njega.
Видео сам ствари које мој осећај дужности чине важним.
In iz izkušnje vem, zakaj je pomemben.
Значи да би двоструки износ повећао ваш осећај одговорности?
Bi dvojna vsota povečala vaš čut za odgovornost?
Осетиш ли понекада неки хладан, испразан осећај у себи?
lmaš že tisti hladen, prazen občutek v prsih?
Реци ми какав је осећај бити плаћен за ово?
Povejte mi, g. Harrigan, kakšen je občutek biti plačan za vse to?
Набавите фењер, неко и дође и осећај о његовом телу.
Get luč, nekdo, in se o tem in občutek za svoje telo.
Да, имамо веома високо развијен осећај за духовитост овде доле.
Da, gospod. Tu spodaj imamo izredno razvit smisel za humor.
Тај осећај у врату ми говори да се спремају невоље.
Občutek na mojem tilniku mi pravi, da prihajajo težave.
Читајте архиве поштанских листа да бисте стекли осећај развоја КДЕ а.
Preberite arhive poštnih list, da dobite občutek za razvoj kde .
И док се спуштамо, имам осећај да, вау, умирање није страшно.
In ko smo se spuščali, me je spreletel občutek, vau, umiranje ni strašno.
Ја мислим да скоро могу да се сетим осећај мало другачије.
Skoraj sem, da sem lahko spomnite občutek malo drugačen.
Али твој осећај узвишености то не допушта. Божанство мора бити недирнуто.
Ta boginja mora in bo ostala nedotaknjena.
Момци, имам неки осећај да ћемо морати да бирамо новог шерифа.
Fantje, občutek imam, da bomo morali izbrati novega šerifa.
Тако да је 58 процената испитаних мајки признало да има осећај усамљености.
Kar 58 vprašanih mater poroča o občutkih osamljenosti.
Мењамо осећај сигурности и безбедности и осеђај задовољства за те трансценденталне тренутке.
Menjamo občutek varnosti določene ravni razdovoljstva za te neprecenljive trenutke.
Све ове невоље само да би се превазишао ваш осећај сексуалне инфериорности?
Tolikšen trud samo zato, da bi nadoknadil občutek seksualne manjvrednosti?
Воле тај осећај. Има још један разлог зашто би изабрао исти кров.
Isto streho lahko izbere še iz enega razloga.
То је укус лепо данас , рекао је Марија, осећај помало изненађен њено биће.
To okusi lepo danes, je dejal Mary, občutek malo presenečen njo samo.