Превод КСКСКСКС на холандском језику:


  Речник Српски-холандски

за - превод : за - превод : систем - превод : за - превод : праћење - превод : возила - превод : праћење - превод : систем - превод : праћење - превод : систем - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Плазмоид за праћење једног торентаComment
Plasmoid voor het volgen van een enkele torrentComment
Систем за одржавање живота.
Levensonderhoudsysteem.
Праћење миша
Muis volgen modus
Праћење мишаComment
Muis volgenComment
Демон за праћење временских зона у КДЕ уName
Tijdzone daemon voor KDEName
Систем за ИЦ даљинско управљање за КДЕ
Infrarood afstandbediening systeem voor KDE
Ја сам возила.
Dus reed ik.
Фајл систем само за читање
Alleen lezen systeem
Фајл систем само за читање
Alleen lezen bestandssysteem
Систем за превођење помоћу рачунараName
Computerondersteund vertaalsysteemName
јединица управљања материјалима јединица за праћење објектаXLIFF mark type
goederenbeheerseenheid een eenheid om een object te volgenXLIFF mark type
Праћење оптерећености системаName
Systeembelasting bewakenName
Приручник за Систем помоћи КДЕ а
Gebruikershandleiding van het kde hulpsysteem
К мрежоход, игра за систем администраторе
KNetWalk, een spelletje voor systeembeheerders.
То је скраћеница за плутајући систем.
Een acroniem voor floating upwelling system .
Ови црви немају систем за варење.
BL Deze wormen hebben geen spijsverteringsorganen.
Моја жена је возила.
Mijn vrouw reed.
Дозволи праћење симболичких веза
Volgen van symbolische koppelingen toestaan
Није постојао програм, упутство за праћење, никакви стандарди за образовање даровитих на тај начин.
Er was geen opgelegd programma, geen handleiding die ik moest volgen, geen standaard in hoogbegaafdenonderwijs op zo'n manier.
Укључи или искључи умрежавање за овај систем.
Activeer of deactiveer het netwerk op dit systeem.
КДЕ ово глобално праћење напретка
KDE's globale voortgangsindicator activeren
систем
systeem
систем
Systeem
Систем
Systeem
Систем
Systeem
Сервер корисничког сучеља за Солид, систем откривања хардвераName
Een gebruikersinterfaceserver voor Solid, het hardwaredetectiesysteemName
Замислите шта то значи за наш животни систем.
Stel je voor wat dat betekent voor ons levensonderhoudsysteem.
Јер у природи, перчурке су систем за рециклирање.
In de natuur zijn paddenstoelen het recyclagesysteem.
Колико миља је Реџина укупно возила?
Hoeveel kilometer heeft Regina totaal gefietst?
Фајл систем
Bestandssystemen
фајл систем
Bestandssysteem
Календарски систем
Agendasysteem
Позадински систем
Backend
Модерни систем
Modern systeem
Подесите систем
Uw systeem instellen
Фајл систем
Bestandssysteem
Систем кодирања
Codeersysteem
Фајл систем
Fstype
Удаљени систем
Systeem op afstand
Записни систем
Schrijfsysteem
А, интересантно, само 9 из путничких возила,
Slechts negen procent is van personenauto's, interessant genoeg.
Нисам се још никад возила у фијакеру.
Ik heb nog nooit in een koets gezeten.
Дакле, прво је возила 2 и 1 4 миље, а онда је возила 1 и 5 8 миље.
Dus ze reed eerste 2 en 1 4 kilometer en daarna reed ze 1 en 5 8 kilometer.
Онда је возила 1 и 5 8 миље.
Dus dan nog 1 en 5 8 kilometer.
Укупно је возила 3 и 7 8 миље.
Ze fietste dus in totaal 3 en 7 8 kilometer.