Превод КСКСКСКС на хрватском језику:


  Речник Српски-хрватски

средства - превод : средства - превод : из - превод : из - превод :
Iz

из - превод : средства - превод : Средства из пословања - превод : средства - превод : пословања - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Мислим да средства за да
Mislim da sredstva za da
Због свог пословања, мама је мртав.
Zbog svoje poslovanje, mama je mrtav.
С времена на време је устао од стола и извукао из мале лоцкбок спасио из његовог пословања, што је раније пропао пет година, неки писмено или други или неки лаптоп.
S vremena na vrijeme je ustao od stola i izvukao malog lockbox spašen iz svog poslovanja, koji je propao prije pet godina, neke dokumenta ili nekog drugog ili prijenosno računalo.
Убрзо по мом доласку, потврдила сам нешто што сам већ знала, а то је да моја средства долазе из срца модерне Европе.
Tako sam, ubrzo nakon svojega dolaska, bila potvrdila nešto što sam otprije znala da moj instrumentarij dolazi iz srca moderne Europe, da.
Очигледно је био осетљив на тему пословања и завоје.
Očigledno je bila osjetljiva na temu poslovanja i zavoja.
Они се обезбеди несметан ток пословања и подржавају рад посланика.
Oni bi se osiguralo nesmetano poslovanje i podržati rad parlamentaraca.
Оба наша средства унутар твојих помоћ и свети физичка лажи
Oba naša lijekova u tvojim pomoć i sveto purgativ laži
средства за чишћење, гасови, алкалоиди, наркотици, алкохоли, сумпор и остало.
korozivne, iritante, organske, plinovite, narkotike, alkaloide, proteine i tako dalje.
Стручњаци верују да су приче много више од пуког средства забављања.
Stručnjaci vjeruju da priče za nas imaju veći značaj od puke zabave.
Од вечерас. Употребићу сва средства која имам, за борбу против вас.
Od večeras.Upotrijebit ću sva sredstva koja imam za borbu protiv vas.
РОМЕО понуда јој осмисли нека средства да дођу до опроштај Данас поподне
ROMEO Ponuda joj smisliti neki način da dođu na oproštaj Danas popodne
страница из
Izbacivanje stranica
Из клипборда
Iz klipborda
Из Русије.
Iz Rusije.
Из забаве!
Iz zabave!
Из Охаја?
A vi?
Из профила.
Iz profila.
Био склон је да размишља цео глупости пословања можда су само померања намештај о томе.
Bila je sklon misliti cijeli poslovni glupost možda su upravo pomicanja namještaja o tome.
Неко је рекао, Алиса прошапута, то је то урадио свако радећи своје пословања 'Па, добро!
Netko je rekao, 'Alice šapnuo, da je to učinio svatko skrb vlastite posao! Ah, dobro!
Такође смо дали финансијска средства да запосли своје особље како бисмо могли да урадите истраживање.
No, pored toga, smo također dobili financija zaposliti svoje osoblje kako da možemo napraviti istraživanje.
Боље спровођење секторских и политика животне средине омогућиће остваривање циљева, као и стабилности регулисаност пословања.
Uspješnija provedba sektorskih politika kao i politika zaštite okoliša pomoći će ostvarivanju ciljeva i omogućiti regulatornu stabilnost poslovnim djelatnostima.
А најближи трајектни прелаз из Фајфа је из Бурнтајленда.
A najbliži trajekt koji dolazi iz Fifea kreće iz Burntislanda.
Постоји више генетске разлике између црнца из Кеније и црнца из Уганде, него између црнца из Кеније и рецимо, белца из Норвешке.
Zapravo je više genetičke različitosti između crnog Kenijca i crnog Uganđanina nego, recimo, između crnog Kenijca i bijelog Norvežanina.
Одбори иду у развоју и потребна средства о томе шта се дешава у разним државним службама.?
Odbori idu u razvoju i potreban novac o tome što se događa u raznim vladinim odjelima.??
Хајде да видимо за средства О несташлука, ти си брз да уђе у мислима очајних људи!
Pogledajmo za sredstvima O zlo, ti si brza ući u mislima očajan ljudi!
Радио је помажућу другим људима да нађу посао и покушавајући да донесе средства у проблематичне општине.
Radio je i pomagao ljudima da pronađu posao i pokušavao je dobiti sredstva za siromašnije dijelove grada.
Из вана узети
Vanjske poveznice
из фајла... Tooltip
Datoteka
текстура из битмапе
Teksture iz Pixmap a
Уклони из групе
Ukloni iz grupe
Уклони из омиљених
Ukloni iz omiljenog
Увезено из КланбомбераName
Klasično crvenaName
Претходни из историјата
Prethodna stavka iz povijesti
Уклони из игнорисаних...
Ukloni iz ignoriranih
Листа из фасцикле...
Lista iz direktorija...
из имена фајла
Iz imena datotekaa
Уметање из наредбеComment
Comment
Обриши из ризницеName
Name
Уметни из наредбе...
Umetni naredbu 160
Уметање из наредбе
Umetni naredbu
Врати из меморије
Vrati iz memorije
Из клипборда, ХТМЛ
Iz klipborda, HTML
Харија, из школе.
Harryja iz škole.
Други из Шведске.
Drugi iz Švedske.
Из приватних извора.
Od privatnih izvora.