Превод КСКСКСКС на хрватском језику:


  Речник Српски-хрватски

иницијативе заједнице - превод : заједнице - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Нема много подршке заједнице.
Ne postoji mnogo podrške zajednice oko toga.
Имала сам подршку заједнице на почетку.
Pokrenula sam program uz podršku zajednice.
На почетку сам показала слајд ове заједнице.
Na početku sam pokazala slajd ove zajednice.
Осећате динамичност ове живе и вибрантне заједнице.
Možete osjetiti dinamiku žive, dišuće zajednice.
У оквиру наше заједнице, појавила се одређена култура.
U našoj zajednici sada je nastala jedna određena kultura.
Када један комшија помогне другом, ојачавају се заједнице.
Kada jedan susjed pomaže drugom, jačamo naše zajednice.
Природни ресурси и отпад погодна за иновације у оквиру нове Водеће иницијативе ЕУ о
Prirodna dobra i otpad bra i otpad
Недавно је ЕПС ојачана кроз иницијативе попут Источног партнерства, Црноморске синергије и Медитеранске уније.
Posljednjih je godina ENP dodatno osnažen inicijativama poput Istočnog partnerstva, Crnomorske sinergije te Mediteranski unije.
А што се тиче заједнице, почињемо од самог почетка.
Za zajedništvo, moramo početi na samom početku.
Банка је помогла у финансирању обнове заједнице која је одумирала.
Banka je pomogla u ponovnoj izgradnji nečega što je bila umiruća zajednica.
Фулер, Халанд и ја чинимо комплетан бирачки одбор ове заједнице.
Fuller, Haland i ja činimo kompletan birački odbor ove zajednice.
EAП подстиче на потпуно интегрисање заштите животне средине у све политике и акције Заједнице и представља компоненту животне средине у стратегији Заједнице за одрживи развој.
EAP promiče cjelovitu integraciju zaštite okoliša u svim strategijama Zajednice te pruža komponentu okoliša strategiji Zajednice za održivi razvoj.
Те апликације нам дозвољавају да користимо руке како бисмо побољшали заједнице.
Te aplikacije nam omogućavaju da koristimo svoje ruke da bismo poboljšali svoje zajednice.
Друга ствар коју радимо у оквиру заједнице је да све остављамо отвореним.
Još jedna stvar koju radimo unutar zajednice je to da sve ostavljamo otvoreno.
Имате причу оркестра као професионалног тела. Имате причу оркестра као заједнице. Да.
Imate priču o orkestru kao profesionalnom tijelu, a imate i priču o publici kao zajednici.
Метод који је сам настао у оквиру заједнице је страница Гласање за брисање .
Metoda koja je nastala sama od sebe unutar zajednice je ova stranica Glas za brisanje.
Његов глас је јако важан у оквиру заједнице јер он зна шта ради.
Njegov glas ima veliku težinu unutar zajednice zato što on zna što radi.
Сертификат сам добио у базену хришћанске заједнице, усред зиме у Буфалу, у Њујорку.
I stvarno sam dobio licencu u bazenu u YMCA u usred zime u Buffalu, New Yorku.
Биле су вође, а ми смо вође наше заједнице и нада наших будућих генерација.
Bile su vođe, a mi smo vođe naše zajedince i nada za buduće generacije.
У Јужној Африци, однос највише лишен поверења јесте однос између белог полицајца и заједнице црнаца.
U Južnoj Africi, odnos s najvećim nepovjerenjem jest onaj između bijelog policajca i crne zajednice.
Ако погледате мере укључености у живот локалне заједнице, или друштвени капитал, постоји слична повезаност са неједнакошћу.
Ukoliko pogledate mjere uključenosti u život zajednice, ili socijalni kapital, vrlo slični odnosi su blisko povezani s nejednakošću.
Чланци о контроверзним темама се доста исправљају, али они не изазивају много контроверзије унутар наше заједнице.
Često uređujemo članke o kontroverznim temama, ali sami članci ne izazivaju mnogo polemike unutar zajednice.
Доказа је мало, али указују на то даје већа вероватноћа даће сиромашне заједнице бити јаче погођене.
Izlaganje štetnim čimbenicima okoliša is njima vezani zdravstveni rizici, kao i pozitivni učinci smanjenja onečišćenja neravnomjerno su raspoređeni među stanovništvom.
Уствари, требало би да препишемо од њих, јер иницијативе и програми који су покренути за жене у науци и инжењерству и математици су фантастични.
Zapravo, ono što bismo trebali činiti je uzeti stranicu iz njihove knjige strategija, jer inicijativa i programi koji su pokrenuti za žene u znanosti, tehnici i matematici su fantastični.
Xigi је нови друштвени сајт направљен од стране заједнице, који повезује и прави нацрте нових друштвених тржишта.
Xigi je nova društvena mreža koju izgrađuje sama zajednica, povezujući i mapirajući to novo tržište društvenog kapitala.
Широм света у развоју, грађани и заједнице користе технологију која им омогућава да изведу позитивне промене у својим заједницама.
Posvuda diljem svijeta u razvoju, građani i zajednice koriste tehnologiju da omoguće dolazak promjene, pozitivne promjene u svoje zajednice.
Осим предивне музике, дивно је знати да сам део глобалне заједнице људи које никад нисам упознао а који су ипак повезани.
Osim prekrasne glazbe, odlično je znati da sam dio međunarodne zajednice ljudi koje nikad nisam upoznao, ali koji su opet povezani.
У реду људи, ово је 1 за друштвену отпорност, што значи да добијате више снаге од пријатеља, комшија, своје породице, заједнице.
U redu, to je plus jedna društvena otpornost što znači da zapravo možete dobiti više snage od svojih prijatelja, susjeda, obitelji, svoje zajednice.
Имамо жаргон о неутралности, који има дугу историју у оквиру наше заједнице, који практично каже, кад год постоји нека контроверзна тема,
Međutim, koristimo taj termin neutralnost, koji ima dugu povijest unutar zajednice i koji kaže da svaki put kad je riječ o nekoj kontroverznoj temi,
Разлика између сломљене друштвене заједнице и оне успешне је често здраво поштовање између мушкараца и жена који поштују узајамне допроносе том друштву.
Razlika između nesložne i uspješne zajednice često je u zdravom osjećaju poštovanja između muškaraca i žena koji cijene ono čime jedni i drugi doprinose društvu.
И не само да оснажује заједнице, него је веома важно што информације остају у заједници где је потребно да се формулишу дугорочне здравствене политике.
Ne samo da osnažuje zajednice, već što je veoma važno, ove informacije ostaju u zajednici gdje su potrebne da formuliraju dugotrajne zdravstvene smjernice.
Веома је важно разумети да велика већина исправки на вебсајту долази из веома блиске заједнице од можда 600 1000 људи који су у сталној комуникацији.
Da većinu ispravaka stranica radi usko povezana zajednica u kojoj je možda 600 do 1 000 ljudi koji neprestano komuniciraju.
Отишао сам на свој први састанак месне заједнице коме никада пре нисам присуствовао и седео поред момка по имену Џошуа Дејвид, који је био путописац.
Otišao sam na svoj prvi sastanak odbora zajednice na kojemu nikada prije nisam bio i sjeo sam pored jednog čovjeka zvanog Joshua David, koji je putopisac.
Некада држим овај говор са Анђелом, која је управо поново изабрана у одбор ове заједнице Одбор фондације, са дупло више гласова него особа која није изгласана.
Ponekad ovo izlaganje držim zajedno s Angelom, koju je zajednica upravo ponovno izabrala u odbor Zaklade. Dobila je dvostruko više glasova nego osoba koja nije ušla.
На другом крају спектра добијате посланике који су бацкбенцхерс који виде своју улогу као локалне заједнице кампање, који су оно што ми зовемо добaр бирачки посланик.
Na drugom kraju spektra ste dobili zastupnika koji su backbenchers koji vide svoju ulogu kao mjesnih zajednica aktivisti, koji su ono što mi zovemo dobre izbornoj jedinici zastupnika.
У Нигерији, свима доступне СМС алате користе радници Црвеног крста да би сакупили информације од локалне заједнице у покушају да боље разумеју и супротставе се преовлађивању маларије.
U Nigeriji, besplatna SMS pomagala koristi zajednica radnika u Crvenom križu kako bi prikupila informacije od lokalnog stanovništva u pokušaju da bolje shvate i smanje učestalost malarije.
Добијам фантастичну помоћ из заједнице ово је одлична заједница и у комбинацији наших контаката стижемо практично до свакога ко је занимљив у овој земљи, ако не и на свету.
Imam dobivam fantastičnu pomoć od zajednice ovo je tako sjajna zajednica i kombinirano, naši kontakti dopiru do svakoga tko je interesantan u našoj zemlji, ako ne i na Planetu.
У ствари наш ми смо веома прилагодљиви кад се ради о нашој друштвеној методологији, јер на крају је страст заједнице, заправо квалитет рада, а не за процес који користимо да бисмо нешто урадили.
Naprotiv, vrlo smo fleksibilni što se tiče društvene metodologije jer na kraju krajeva, zajednica pokazuje strast prema kvalitetno obavljenom poslu, a ne nužno prema procesu kojim se do njega došlo. Hvala.
Како овај покрет може бити толико страствен када говори да не морамо да бацамо ствари, да не бацамо мртве материјале, а да ипак прихватају одбачене животе и одбачене заједнице као што је сокак рака ?
Kako ovaj pokret može biti tako strastven i tvrditi da nemamo stvari za bacanje, nemamo materijala za bacanje, i istovremeno prihvatiti živote koji se odbacuju i odbačene zajednice poput Doline Raka?