Превод КСКСКСКС на хрватском језику:


  Речник Српски-хрватски

за - превод :
Za

раст - превод : за - превод : за - превод :
Za

Могућности - превод : раст - превод : могућности за раст - превод : за - превод :
Za

за - превод :
Za

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Две могућности. Ја, лично, гласам за другу. Изненађен сам.
Dvije su mogućnosti, a ja vjerujem u drugu.
Могућности
Mogućnosti
Бављење овим групама проблема може створити могућности за економичније реаговање.
Reagiranje na takve skupove pruža mogućnosti za odgovore koji značajnije uzimaju u obzir načelo troškova i koristi.
Прво, раст популације.
Prvo, rast stanovništva.
Друго, економски раст.
Drugo, gospodarski rast.
Раст глобалне температуре
Porast temperature u svijetu
Могућности терминала
Mogućnosti terminala
Доступне могућности
Dostupne mogućnosti
Међутим про раст дама
Međutim pro rast dama
Велики раст од 3,3 .
Ogroman rast od 3,3 posto.
Десиће се економски раст.
Ono što će se dogoditi je gospodarski rast.
кориснички одредљиве могућности
Mogućnosti koje korisnik može definirati
Нисам имао могућности.
Nisam imao mogućnosti.
Коришћење нутријената је главни проблем за морску животну средину, јер нутријенти убрзавају раст фитопланктона.
Obogaćivanje hranjivim tvarima veliki je problemu morskom okolišu gdje se na taj način ubrzava rast fitoplanktona.
Слично томе, у Међународној агенцији за енергију (IEA) очекују раст светске потражње енергије за 40 током наредних 20 година
Slično tome, Međunarodna agencija za energiju (IEA) očekuje rast svjetske potražnje za energijom za 40 u sljedećih 20 godina ako se o ne provedu velike promjene u politici (53
Ту имамо брз раст популације.
Tu postoji brz porast populacije.
Раст светске популације ће престати.
Svjetska će populacija prestati rasti.
Али, за срећне међу нама, мислим да доба кретања доноси нове узбудљиве могућности.
Ali za sretnike među nama, mislim da ove godine pokreta donose velike nove mogućnosti.
Нама могућности за пословање са компанијама које имају уговоре са неразумљивим, прикривеним одредбама.
Ne bi smjeli poslovati s poduzećima koja imaju ugovore s tajnim, nerazumljivim klauzulama.
Ми сада имамо могућности.
Sada imamo mogućnosti.
Оснаживање жена и пружање могућности ми смо ту за њих нису саме у овоме.
Osnaživanjem žena i davanjem mogućnosti mi smo tamo za njih one nisu same u tome.
Употреби системско звоно увек када се употреби гест за укључивање или искључивање неке могућности приступачности
Upotrijebi sistemsko zvono pri svakom uključivanju ili isključivanju osobine pristupačnosti putem gestikulacije
Подешавање напредних могућности управљања прозоримаName
Konfiguriranje naprednih svojstava upravitelja prozoraName
Ми покушавамо да видимо могућности.
A samo pokušavamo primijetiti prilike.
Док је одрживост способност да се истраје и одржи, обновљивост је способност за допуњавање и даљи раст.
Gdje je održivost kapacitet da izdržimo i sačuvamo, okrepljujuće je sposobnost da napunimo i napredujemo.
Када животиње као ми поједу ове биљке, наш стомак опет претвара ову храну у енергију за наш раст.
Kada životinje poput nas jedu te biljke naši želuci pretvaraju hranu u energiju za naš rast.
Шта желите да урадите? Ваше могућности су
Što želite napraviti? Vaše mogućnosti su
У исто време сам мислила да овде има доста могућности за производњу савремених производа, не толико етничких, него савременијих.
U isto vrijeme sam mislila da ovdje ima dosta mogućnosti za proizvodnju suvremenih proizvoda, ne toliko etničkih, nego suvremenijih.
Традиционални пољопривредни пејзажи Европе су основно културно наслеђе, о нису ти који привлаче туристе и нуде могућности за рекреацију.
Područja sa tradicionalnom poljoprivrednom proizvodnjom u Europi važna su kulturna baština, privlače turiste te nude mogućnosti rekreacije na otvorenom.
Светски економски раст и трговинска интеграција подстакли су многе дугорочне промене на пољу међународне конкурентности, чија је карактеристика раст производње у новим економијама.
Svjetski gospodarski rasti integracijski procesi u trgovini potaknuli su dugotrajne promjene u međunarodnoj konkurentnosti, koje karakteriziraju snažan rast produktivnosti u rastućim novim ekonomijama.
Ова игра није у могућности да даје савете.
Ova igra nije u mogućnosti davati savete. Žao nam je.
Сервис који уграђује ЛастФМ ове могућности у АмарокName
Name
Да ли би у животу имао више могућности?
Bi li imao više mogućnosti u svom životu?
Дакле, постоји много могућности да се промени закон.
Dakle, postoji mnogo mogućnosti za promjenu zakona.
Желим да са овим челом створим бескрајне могућности.
Želim stvoriti beskrajne mogućnosti s tim čelom.
Имала сам друге могућности, али их нисам одабрана.
Imala sam drugih mogućnosti, ali ih nisam odabrala.
Можете замислити како би нешто као ово изгледало за 5, 10 или 20 година када се наше технолошке могућности побољшају.
Možete zamisliti kako bi nešto poput ovoga moglo izgledati pet, 10 ili 20 godina od sada kako se naše tehničke mogućnosti poboljšavaju.
Мој тим је узео раст током пет недеља, то је за нас типичан период раста, и скратио га на циклусе од 15 секунди.
Zato je moj tim uzeo petodnevnu vrijednost uzgoja, tipičnog uzgojnog ciklusa za nas, i sažeo ju u vremenski interval od 15 sekundi.
Изгледало је тако глупо, рекла је она за себе, да буде близу њега и неће бити у могућности да се унутра
Činilo se tako blesav, rekla je za sebe, kako bi se biti blizu njega, a ne biti u mogućnosti da biste dobili in
Ово ће трајати током паузе, па искористите могућности повезивања.
To će potrajati tijekom stanke pa iskoristite prednosti za mogućnosti umrežavanja.
Данас у свету, земље са највишом стопом смртности имају најбржи раст популације.
Danas je slučaj da zemlje koje imaju najvišu smrtnost imaju i najbrži porast populacije.
Нисам у могућности да преживелима су сазревају свесни двеста хиљада
Nisam na slobodu preživjelih su zrele svjesni 200000
Они желе да се по могућности домогну што више пара, али компанија можда жели да створи утисак да постоји веома мало за деобу
I oni bi se htjeli po mogućnosti domognuti čim viš e novca, ali tvrtka bi htjela stvoriti dojam da je vrlo malo za podijeliti
Наравно ово је логаритмичка скала, али наш концепт економије је раст са процентом.
Naravno, ovo ovdje je logoritamska skala, ali naš koncept gospodarstva je postotni rast.
Данас видимо да је истраживање и развој, уради сам превазишло прозорске фарме и ефкасна светла за раст и прерасло у соларне панеле и остале методе производње хране.
I ono što opažamo je da se I amp R uradi sam razvio izvan jednostavnih prozorskih uzgajališta i LED žarulja u sisteme sa solarnim kolektorima i akvaponije.