Превод КСКСКСКС на хрватском језику:


  Речник Српски-хрватски

безбедност - превод : безбедност - превод : Dokument безбедност - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Основна безбедност цифре за своје пријатеље
Osnovna sigurnost podaci za svoje prijatelje
Google плус пријављивање значи једноставност и безбедност.
Google Plus prijava donosi jednostavnost i sigurnost.
Нека Државна безбедност проследи свима њихове слике.
Neka Državna sigurnost proslijedi svima njihove slike.
Sačuvaću dokument.
Spremimo ovu datoteku.
Predajte dokument!
Predajte dokument!
Али ја не могу поправити пред мојим очима слику његову безбедност.
Ali ja ne mogu popraviti pred mojim očima sliku njegove sigurnosti.
O, izuzetan dokument.
Oh, veličanstven dokument.
Zvanični dokument glasi
Zvanični dokument glasi
Услуге Зоне за екосистема, рекреацију, безбедност хране регулисање и водеквалитета ваздуха, лекови
Izravne poveznice Djelovanje ekosustava, sigurnost hrane i vode p Krajolici za rekreaciju, regulacija kakvoće zraka, lijekovi
Zatim smo izradili konceptualni dokument.
Nakon toga je sastavljan konceptualni nacrt.
Daćemo taj dokument ministru poljoprivrede.
Taj ćemo dokument dati ministru poljoprivrede.
Ekstenzija .py označava Python dokument.
Nastavak .py označava Python datoteku.
Dobro... prepoznajete li ovaj dokument?
Dakle, prepoznajete li ovaj dokument?
Dotle hoæu uredno potpisani dokument.
Dotle hoću uredno potpisani dokument.
Dokument, da si mi dužan.
Zadužnica, da sve bude legalno.
Međutim, dokument nije ispunio očekivanja Ankare.
Međutim, dokument nije ispunio očekivanja Ankare.
Dokument opisuje PKK kao terorističku organizaciju.
Dokument opisuje PKK kao terorističku organizaciju.
Taj dokument biće predstavljen 18. juna.
Dokument će biti podnesen 18. lipnja.
Dokument je čini se politički motivisan.
Dokument se doima politički motiviranim.
To je ključni dokument jevrejske istorije.
To je središnji dokument židovske povijesti.
Da li dobijete novi, prazan dokument?
Da li dobijete novi prazni dokument?
Ako možemo da dobijemo taj dokument...
Ako možete pokazati dokument...
Želim da ovaj film bude dokument.
Želim da ovaj film bude dokument.
Dokument su uradili domaći eksperti i razvili ga kao dugoročan, a ne kao dokument za jednokratnu upotrebu.
Dokument su izradili domaći stručnjaci i osmišljen je kao dugoročna osnova djelovanja, a ne jednokratni uradak.
U određenom smislu ovaj dokument predstavlja izbor ...
U određenom smislu ovaj dokument predstavlja izbor ...
Međutim, dokument neka ključna pitanja ostavlja nerešena.
Međutim, dokument ostavlja neka ključna pitanja neriješenim.
Taj dokument podstiče nove oblike međunarodne saradnje.
Dokument potiče nove oblike međunarodne suradnje.
Vodeći svetski zvaničnici pozdravili su ovaj dokument.
Vodeći svjetski dužnosnici pozdravili su dokument.
UN podržavaju dokument o standardima za Kosovo
UN podupiru dokument o standardima za Kosovo
Ta Povelja ne bi bila ogroman dokument.
Ova Povelja ne bi trebala biti glomazan dokument.
A u suštini samo menjamo tekstualni dokument.
A zapravo samo uređujemo tekstualni dokument.
Na početnoj stranici dokument postavlja svoj cilj.
Na početnoj stranici dokument postavlja svoj cilj.
Pokažite mi neki dokument sa slikom, gospodine.
Mogu vidjeti osobnu?
Pitam se da li ima neki dokument.
Je li on donio kakve papire o sebi?
Изазови у области животне средине могу да повећају ризике за храну, енергију и безбедност воде на глобалном нивоу
Izazovi vezani uz očuvanje okoliša mogu povećati opasnosti u pogledu opskrbe hranom energijom i vodom na globalnoj razini
Недавно сам разговарао са секретаријатом унутрашње безбедности, које верује да би новац за безбедност требало ићи на обезбеђење граница.
Dan Gilbert Zapravo sam nedavno savjetovao Službu za nacionalnu sigurnost, koja inače vjeruje da bi novac koji Amerikanci daju za sigurnost trebao ići na osiguravanje granica.
Dokument je potencijalno vrlo koristan, rekao je on.
Dokument je potencijalno vrlo koristan, kazao je.
Naš prvi utisak je da je dokument pozitivan.
Naš prvi dojam jest kako je dokument pozitivan.
Dokument je upućen institucijama zemlje i međunarodnim telima.
Dokument je upućen državnim institucijama i međunarodnim tijelima.
Dokument su potpisali ministri inostranih poslova dve zemlje.
Dokument su potpisali ministri vanjskih poslova dviju zemalja.
Zemljama će biti ostavljeno da same tumače dokument.
Zemljama će biti ostavljeno da tumače dokument.
Dokument je prvi put otkrio 1849g. britanski arheolog
Dokument je prvi put otkrio 1849g. britanski arheolog
Ovaj æe dokument biti moja karta za besmrtnost.
Ovaj će dokument biti moja karta za besmrtnost.
Da li je gazda poneo neki lièni dokument?
Da li je gazda poneo neki lični dokument?
Recimo da špijun ukrade dokument sa potpisom Ruzvelt.
Recimo da špijun ukrade dokument s potpisom Roosevelt.