Превод КСКСКСКС на пољски језик:


  Речник Српски-Poljski

поток - превод : поток - превод : поток - превод : карта - превод : вредност - превод : вредност - превод : вредност - превод : Вредност - превод : карта - превод : Карта - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Карта
Mapa
Звучна карта
Karta dźwiękowa
равна карта
Płaska mapa
унутрашња звучна карта
Wewnętrzna karta dźwiękowa
УСБ звучна карта
Karta dźwiękowa USB
Звучна карта није откривена
Nie wykryto karty dźwiękowej
Пос љедња звучна карта је извучена.
Ostatnia karta dźwiękowa została odłączona.
То што гледате је његова карта.
To on opracował tę mapę.
Вредност
Wartość
вредност
Wartość
Тренутна вредност
Bieżąca wartość
Највећа вредност
Wartość maksymalna
Најмања вредност
Wartość minimalna
повратна вредност
Wartości zwracane
Вредност атрибута
Wartość atrybutu
Вредност чвора
Wartość węzła
Подразумевана вредност
Domyślny profil
вредност стањаName
Wartość stanuName
вредност стања
Wartość stanu
Унесите вредност
Podaj wartość
Апсолутна вредност.
Wartość bezwzględna
Осим тога, треба ми карта да одеш одавде.
I potrzebuję pieniędzy, żeby wydostać się z Martyniki.
Ит'са леден зиме сцени . То је разбијање уп залеђен поток Времена.
It'sa zimowa scena hyperborejskim . Jest to rozpadanie się w okowach lodu strumień czasu.
Измени вредност атрибута
Zmień wartość atrybutu
Вредност атрибута је
Wartość atrybutu
Подразум ијевана вредност
Domyślna wartość
Неваљана вредност ентитета.
Niepoprawna wartość jednostki.
неваљана октална вредност
niepoprawny odstępQRegExp
Нађите вредност израза.
Znajdź wartość wyrażenia.
Истина је вредност.
Prawda to wartość.
Апсолутна вредност од 3 плус апсолутна вредност од 7.
Wartość bezwzględna dla 3 dodać wartość bezwzględna dla 7.
То је једина вредност чија је апсолутна вредност једнака 0.
To jest jedyna wartość, której wartość bezwzględna równa się 0.
Онда ова наредна вредност, управо овде, апсолутна вредност од 7.
Następnie kolejna wartość, tutaj, wartość bezwzględna z 7.
Апсолутна вредност од 0.
Wartość bezwzględna z 0.
Апослутна вредност је 9.
To równa się 9.
Дајете вредност јефтиној роби.
Zbyt wysoko cenisz sobie te najgorsze ludzkie wyroby.
Апсолутна вредност 8 је 8, и апсолутна вредност 8 је 8.
Wartość bezwzględna 8 wynosi 8 i wartość bezwzględna 8 wynosi 8.
Апсолутна вредност ове стрелице овде (апсолутна вредност од минус 3) је 3.
Wartość bezwzględna tej strzałki tutaj (wartość bezwzględna dla 3) jest 3.
Мења вредност својства у профилу.
Zmienia wartość właściwości profilu.
Приказује средњу вредност унетих ставки.
Wyświetla średnią wprowadzonych danych
ДСЦП вредност за ИП пакете
Wielkość DSCP dla pakietów IP
Вредност 0 искључује прековр ијеме
Wartość 0 wyłącza znikanie menu
Изм ијени вредност својства профила.
Zmień wartość atrybutu profilu.
Унесите најмању вредност у приказу.
Tu wprowadź nazwę widoku.
погрешна вредност за самосталну декларацијуQXml
nieprawidłowa wartość w samodzielnej deklaracjiQXml