Превод КСКСКСКС на српском језику:


  Речник летонски-Српски

кључне речи : Pešèane Kandže Спустите Donesite

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Nesiet šurp.
Donesite ih.
Nesiet šurp.
Donesite ga.
Pats nesiet!
Uzmi je sam.
Nesiet šurp!
Prolaz! Užas!
Nesiet to priekšā.
Izvadite ga, izvadite ga.
Nesiet to prom.
Vratite ga.
Nesiet to iekšā.
Donesi ga.
Ūdeni! Nesiet ūdeni!
Treba nam voda!
Nesiet šurp naudu!
Donesite novac!
Nesiet naudu šurp.
Донеси новац овамо, мени Окабе ! Ја ћу четворицу с леве стране.
Nesiet šurp naudu!
Овде. Одмах!
Nesiet zemē! Ātrāk!
Спустите га!
Nesiet viņu zemē!
Спустите га!
Nesiet viņu saudzīgi.
Budite nježni s njom.
Nesiet Ziemasrēgu Veci uzmanīgi!
Budite pažljivi sa Pešèane kandže .
Nesiet to, kas ir.
Само их доноси.
Nesiet šurp dunci asinszvērestam.
Prinesite bodež za zavjet krvi.
Esmu badā, nesiet man visu!
Умирем од глади, донесите све што имате!
Ciao! Nesiet ārā savus grilus.
Dakle, iznesite roštilje!
Tas nav Rēgu Vecis. Nesiet prom!
Nije Pešèane kandže !
Policisti, nesiet projektoru uz pierādījumu telpu.
Odnesite ovaj projektor u sobu za dokaze.
Cits cita nastas nesiet, un tā jūs izpildīsiet Kristus likumu.
Nosite bremena jedan drugog, i tako ćete ispuniti zakon Hristov.
Tad Jēzus sacīja viņiem Tagad smeliet un nesiet galdzinim! Un viņi aiznesa.
I reče im Zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše.
Jo jūs esat atpirkti par dārgu maksu. Pagodiniet un nesiet Dievu savā miesā!
Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim, što je Božije.
Tāpēc nesiet grēku nožēlošanas cienīgus augļus un nesāciet sacīt Mums Ābrahams ir tēvs. Jo es jums saku, ka Dievs spējīgs no šiem akmeņiem radīt Ābrahamam bērnus.
Rodite dakle rodove dostojne pokajanja, i ne govorite u sebi Oca imamo Avraama jer vam kažem da Bog može i od ovog kamenja podignuti decu Avraamu.