Превод КСКСКСКС на српском језику:


  Речник летонски-Српски

Celt - tulkojums : Celt - tulkojums : Celt - tulkojums :
кључне речи : Izgrade Znala -trebaš

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Nāksies mani celt.
Trebaš nešto da te podigne.
Negribēju celt paniku.
Nisam hteo da zapoènem paniku.
Gatava, var celt?
Spremna?
Jeeves, celt tasi tējas.
Гоогле Адсенсе, доносе шољу чаја.
Kas palīdzēs celt baznīcu?
Jesam li èuo Amin na to?
Ser, nav pamata celt trauksmi!
Ništa se nije dogodilo.
Nebija jēga velti celt trauksmi.
Nije bilo svrhe da vas traumiram.
Viņš būs celt 'em Jums pašam.
Он ће донети их да вас лично.
Viņa vienmēr ir pratusi celt brēku.
Nikad nije znala koliko da se brine.
Tagad viņiem ir iespēja celt savas nācijas.
Sada imaju šansu da izgrade svoje narode. Ove nacije...
Tie visi tika sākti celt pēc tā.
Svi su počeli nakon njega.
Cilvēku. Bet tad celt baznīcu virsū tādai vietai?
Zašto su sagradili crkvu iznad neèeg takvog?
Godīgi sakot, celt nometni Grizlilāču teritorijā ir bīstami.
Èasna rijeè, kampiranje na terotoriju grizlija je opasno.
Jebkura vairāk nekā celt galvu atpakaļ kastē darītu?
Више од онога када му ставимо главу у кутију?
Sakot šis cilvēks iesāka gan celt, bet nespēja pabeigt.
Govoreći Ovaj čovek poče zidati, i ne može da dovrši.
Viss, kas viņiem jādara, ir jāturpina celt dzīves izmaksas.
Све што треба да раде је да наставе да подижу трошкове живота.
Ar mums ir cauri. Kas vēl palīdzēs celt baznīcu?
I videæeš jer Bog, æe ti ispuniti želju.
Es paņēmu atļaušos glancing tiem, pirms celt tos jums, kungs.
Ја сам узео слободу поглед на њих пре него што их доноси са вама, господине.
Neievēroju likumu, ko līdzēju rakstīt, tas paredz kazino celt no jauna.
Samo tako. Neæu naplatiti za rad. Da pomognem.
Un viņiem bija nedaudz zivtiņu un tās Viņš svētīja un pavēlēja celt priekšā.
I imahu malo ribica i njih blagoslovivši reče da i njih razdadu.
Kāpēc, man nav celt, bet vienu, Bill ieguva otru Bill! atnest šeit, jauneklis!
Зашто, морао сам да се не доноси само један Бил има друге Бил! донесе овде, момче!
Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai neslavu celt, gribēja viņu slepeni atstāt.
A Josif muž njen, budući pobožan i ne htevši je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.
Jo mans draugs no ceļa ienāca pie manis, un man nav ko viņam celt priekšā.
Jer mi dodje prijatelj s puta, i nemam mu šta postaviti
Puritāņi bija bargi un dievbijīgi kolonisti, kas ieradās šeit celt jaunas mājas, vietu bez grēka!
Puritanci su bili striktni i posveæeni naseljenici. Došli su ovde da izgrade dom. Bezgrešno mesto!
Jo kas no jums, gribēdams torni celt, vispirms neapsēdīsies un neaprēķinās izdevumus, kas nepieciešami tā nobeigšanai,
I koji od vas kad hoće da zida kulu ne sedne najpre i ne proračuna šta će ga stati, da vidi ima li da može dovršiti?
Ja man drīz būtu celt šo meditāciju uz beigām, būtu vēl tik salds reizēm varētu piedāvāt?
Ако ја ускоро треба да донесе ову медитацију на крају, да ли би други тако слатко приликом се вероватно да понуди?
Jaunās Englander un Jaunā Hollander, Parīzes un Celt, tad lauksaimnieku un Robin Hood, našķis Blake un
Нови Енгландер и Нови Холландер, париски и Келт је сељак и Робин Худ, Гооди Блејк анд
Es negribu pati celt sev asti, bet es celšu un teikšu, ka nupat izglābu daudz cilvēku.
Necu da se hvalim, ali... Ma ipak hocu. Spasila sam dosta ljudi.
Un tagad es jūs novēlu Dievam un Viņa žēlastības vārdam, kas spēj celt un dot mantojumu ar visiem svētajiem.
I sad vas, braćo, predajem Bogu i reči blagodati Njegove, koji može nazidati i dati vam nasledstvo medju svima osvećenima.
Tāpēc mēs spējam izgatavot kosmosa kuģus un celt katedrāles, kamēr pārējie pasaules dzīvnieki ar kokiem baksta zemi, lai dabūtu ārā termītus.
Zato smo uspeli da izgradimo rakete i katedrale dok ostatak sveta zabada štapove u zemlju da izvuče insekte.
Bet tad es sapratu, ka mani talanti vairāk piemēroti, lai palīdzētu celt Amerikas nākotni ar vārdiem un idejām, nekā ar ķieģeļiem un javu.
Ali sam shvatio da su moji talenti naklonjeni pomaganju u izgradnji buduænosti Amerike uz reèi i ideje, nego uz ciglu i malter.
Un tas pievīla zemes iedzīvotājus brīnumu dēļ, kurus viņam bija dots darīt zvēra priekšā, aicinādams zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam zobena brūce un kas atdzīvojas.
I vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da čini pred zveri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri koja imade ranu smrtnu i osta živa.
Aizstāvība parādīs... Ka Sidnija Tompsone izvēlējās publiski celt neslavu savai priekšniecei ar iespaidu, kas, kā viņa zināja, būs kaitējošs, gan Lēnas Landersas reputācijai, gan viņas uzņēmumam.
Obrana ce reci... da je Sydney Thompson odlucila javno oklevetati svoju šeficu s utiskom za koji je znala da ce nanijeti štetu, i reputaciji Lene Lunders i njene tvrtke.

 

релатед сеарцхес: Celt -