Превод КСКСКСКС на српском језику:


  Речник летонски-Српски

Izdod - tulkojums :
кључне речи : Izbegava Izruèenjem Izruèivanje Sletimo

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Tādu izdod par saldumiem, cigaretēm tādā garā.
Takav iznos ide na slatkiše, cigarete i slično.
Viņš izvairās no valstīm, kuras izdod noziedzniekus.
Izbegava zemlje sa izruèenjem.
Arī sociālās apdrošināšanas numurus izdod ANO caur SVF.
Sotsial Setsuritы broјevi i oni Naþiunile izdane od strane Uјediњenix I.M.F.
Tad NORAD izdod pavēli tuvākajai gaisa spēku bāzei kurā ir iznīcinātāji.
NORAD tada izdaje nareðenje najbližoj bazi èiji su avioni u pripravnosti.
Viņa ir veca un kurla, un nevar noķert zivis, jo tās izdod skaņu.
Ona je stara i gluva pa ne može da lovi jer oni love po zvuku.
Tur būs kameras un reportieri, kad nosēdīsimies Kanāriju salās, kuras, kas ir diezgan smieklīgi, izdod personas.
Èekaæe nas novinari i kamere kad sletimo na Kanarska ostrva. A tamo, èuda li, postoji izruèivanje.
Šī iespēja ne vienmēr izdod korektu rezultātu. Tās rezultātā Kompare var rasties grūtības izmaiņu pielietošanā mērķa failam.
Ова опција не води ув ијек добром резултату. Због проширења К поређење можете имати проблема да прим ијени изм јене на одредишни фајл.
Bet pārtikušo valstu iedzīvotāji, kuru skaits ir viens miljards, dzīvo, kā es to dēvēju, pārticības stratosfērā , jo viņi izdod vairāk kā 80 dolārus dienā saviem patēriņiem.
А најбогатији људи овде има их једна милијарда они живе изнад онога што називам ваздушна линија, јер троше више од 80 долара дневно на своје конзумирање.