Превод КСКСКСКС на српском језику:


  Речник летонски-Српски

кључне речи : Odluke одлуке Donose Donosiš Pametne

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Pati prot pieņemt lēmumus.
Može sama da donosi svoje odluke.
Kas šeit pieņem lēmumus?
Ko je ovde uopšte glavni? !
Tikai, kad pieņem lēmumus.
Само када доносе одлуке.
Tiesneši pieņem grūtus lēmumus.
Тата је судија. Понекад мора да доноси тешке одлуке.
Es izdaru neprognozējamus lēmumus.
Ja donosim nepredvidive odluke.
Viņi vienkārši pieņem labākus lēmumus.
Tako prave bolje odluke.
Es nespēju pats pieņemt lēmumus!
Ne mogu sam da odluèujem.
Todien es pieņēmu daudzus lēmumus.
Tog dana sam doneo nekoliko odluka.
Ka visus lēmumus pieņems viņš?
Èudi me da on odluèuje o svemu.
Visus lēmumus mēs pieņēmām kopā!
Sve odluke donosimo zajedno.
Manā vietā neviens nepieņem lēmumus.
Niko ne odluèuje umesto mene. Jasno? Niko.
Tu vienmēr esi pieņēmusi gudrus lēmumus.
Uvijek si donosila pametne odluke.
Es neesmu vienīgais, kurš pieņem muļķīgus lēmumus.
Nisam jedini koji donosi glupe odluke. Spašavanje Kenta?
Man nepatīk, ja manā vietā pieņem lēmumus.
Ne volim da se u moje ime donose odluke.
Tu nepieņem lēmumus, kad atgūsties no zaudējuma.
Ne donosiš odluke kada se oparavljaš od gubitaka.
Tu šeit esi galvenā. Pieņem grūtus lēmumus.
Šef si ovde, moraš donositi teške odluke.
Tavā pieaugušajā dzīvē visus lēmumus pieņēma tēvs.
Otac ti upravlja celim životom,
Neesmu radis, ka kāds manā vietā pieņem lēmumus.
Nisam navikao da drugi donose odluke za mene.
Ikdienā cilvēks valda pār mašīnu. Alekss pieņem lēmumus.
У свакодневном животу човек наређује машини, Алекс доноси одлуке.
Nepieņemiet lēmumus pārāk agri, īpaši, tādus, kuru pieņemšanu neapzināties.
Не правите одлуке сувише унапред, посебно оне које нисте ни свесни да их правите.
Mēs visi izdarām lēmumus, kas ietekmē mūsu dzīves gaitu.
Svi moramo napraviti neke korake koji utjeèu na tijek naših života.
Serveris, kas centralizē lēmumus un datus par Phonon lietojošām programmāmName
Сервер за централизовање одлука и података програма који користе ФононName
Un pieņemot lēmumus tiek veikti tirdzniecības pirkšanas vai pārdošanas darījumi.
I njegove odluke su obično stvari kao što su prodaja i kupovina trgovine.
Es atstāšu Jūsu ziņā lēmumus par to, kas ir labākais.
Ostavljam vama da odluèite što je najbolje.
Ja tu pieņem lēmumus viena, kā es varu tev uzticēties?
Ako sama praviš svoje izbore, kako mogu da ti verujem?
Esmu vadījis septiņus gadus, mācot _BAR_ Šērmenam pieņemt gudrus lēmumus.
Posljednjih sedam godina uèim Shermana koristiti mozak!
Mēs pamostamies no rīta un mums šķiet, ka mēs pieņemam lēmumus.
Probudimo se ujutru i osećamo da donosimo odluke.
Es nenožēloju savus lēmumus, kuru dēļ man tagad jāskatās nāvei acīs.
Ne mogu se natjerati da žalim zbog odluke koja me dovela licem u lice sa smræu.
Kad pati kļūsi par piloti, sapratīsi, ka kaujā katrs pats pieņem lēmumus.
Али када постанеш пилот, разумећеш да када си у борби, мораш да доносиш одлуке.
Kad notiek kaut kas tāds, cilvēki nepieņem gudrus lēmumus. Tu esi precējusies.
Kada se nesto takvo dogodi, ljudi ne donose pametne odluke.
Tu man ieteici nekad nepieņemt sasteigtus lēmumus, bet tad pati izdari tā.
Увек кажеш да не доносим исхитрене одлуке и сад ово урадиш.
Protams, esmu pieļāvusi daudz kļūdu un pieņēmusi muļķīgus lēmumus, es to daru ik stundu.
Наравно, много сам грешила и доносила глупе одлуке. То радим из сата у сат.
Mēs cietām zaudējumu, un tu nepieņem lielus dzīves lēmumus tad, kad atgūsties no zaudējuma.
Pretrpeli smo gubitak, i ne donosiš velike životne odluke kada se oporavljaš od gubitka.
Vairumā gadījumu, balstoties uz diagnostikas aģenta sniegto informāciju, ārsts tālāk pieņems lēmumus par ārstēšanas gaitu.
Ali pre nego što se umeša direktno u većini slučajeva, dijagnoza Vaše bolesti je predstavljena doktoru, koji onda interveniše.
Mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet ar Dievu tie ir spējīgi sagraut cietokšņus mēs apgāžam lēmumus
Jer oružje našeg vojevanja nije telesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli
Ja kādu dienu mēs varēsim teikt, ka siers un šokolāde palīdz labāk pieņemt lēmumus, es piedalos.
I ako bismo jednog dana mogli tvrditi da nam sir i čokolada mogu pomoći da donosimo bolje odluke, računajte na mene.
Cilvēki, kam ir bojājums pieres smadzeņu garozā, šķiet, nespēj izjust nožēlu, pat pieņemot acīmredzami ļoti neveiksmīgus lēmumus.
Дакле, изгледа да особе са оштећењима на чеоном режњу мозга не могу да осећају кајање суочени чак и са најлошијим одлукама.
Protams, zinātnei apgalvojot, ka siers un šokolāde palīdzēs jums labāk pieņemt lēmumus, tas pilnīgi noteikti piesaistīs cilvēku uzmanību.
I naravno kad nauka kaže da vam sir i čokolada pomažu da donesete bolje odluke, pa, to sigurno privlači pažnju ljudi.
Taču kā lai izlemj, kurš tiks pilnvarots šādus lēmumus pieņemt un kā pārliecināties, ka viņi šo varu neizmanto ļaunprātīgi?
Ali problem je, kako da odlučite ko ima prava da donese ovakve odluke i kako da budete sigurni da oni neće zloupotrebiti svoju moć?
Ļoti bieži cilvēki, kas izmanto MI tirdzniecības aģentus, ir guvuši labu peļņu, jo spējuši pieņemt tirgus situācijai atbilstošus lēmumus.
I veoma često, ljudi koristeći trgovinske agente veštačke inteligencije naprave velike količine novca sa superiornim trgovinskim odlukama.
Pirms dažiem gadiem mēs ar kolēģiem bijām ieinteresēti tajā, kā ķīmiskā viela serotonīns smadzenēs ietekmētu cilvēku lēmumus sociālās situācijās.
Pre nekoliko godina, moje kolege i ja smo bili zainteresovani za to kako serotonin u ljudskom mozgu može da utiče na odluke ljudi u društvenim situacijama.
Turiet kāju uz gāzes pedāļa līdz pat dienai, kad būs nepieciešams aiziet, lai iegūtu laiku bērnam un tad pieņemiet lēmumus,
Држите своје стопало на гасу сасвим пре него што одете на паузу због детета и тада донесите своје одлуке.
Jo, nokavējot lidmašīnu 3 minūtes, ir sāpīgi un vienkārši iztēloties, ka varējāt pieņemt citus lēmumus, kas būtu noveduši pie labāka rezultāta.
Па, ако пропустите лет за 3 минута болно је лако замислити да сте могли да донесете другачије одлуке које би довеле до бољег исхода.
Un līdz ar to, kad cilvēki pieņem lēmumus, pat, ja šo lēmumu iznākums ir labs, viņi jūtas vīlušies, viņi vaino sevi.
I tako kada ljudi donose odluke, čak i kada su rezultati izbora dobri, osećaju razočarenje zbog njih, krive sebe.
Finansēs MI pielietojums var būt visai plašs, ļoti bieži palīdzot pieņemt lēmumus tirdzniecības jautājumos. Tādā gadījumā aģents tiek saukts par tirdzniecības aģentu.
Postoji veliki broj aplikacija veštačke inteligencije u finansijama, veoma često u obliku pravljenja trgovinskih odluka u kom slučaju, se agent naziva trgovinskim agentom.